Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ: Επερώτηση για τη μη διενέργεια ελέγχων σε μονάδες Υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων αρμοδιότητας ΠεριφέρειαςΕπερώτηση σχετικά με τη μη διενέργεια ελέγχων σε μονάδες υγείας & φροντίδας ηλικιωμένων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον κίνδυνο της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής. Συγκεκριμένα, στην Επερώτηση, αναφέρεται:

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις αρμοδιότητες της, η Περιφέρεια Αττικής αδειοδοτεί, εποπτεύει και ελέγχει εκτός των άλλων τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τους Ιδιωτικούς Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Εργαστήρια Αισθητικής, Μονάδες Αδυνατίσματος, Οπτικά Καταστήματα κ.λπ). Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής εμπλέκεται στον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, πολυιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ.

Για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ως άνω φορέων συγκροτούνται Επιτροπές που γνωμοδοτούν για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας και για την επιβολή τυχόν κυρώσεων.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για την προστασία της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για τη διενέργεια των ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων είναι μεταξύ άλλων και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ β’ βαθμού. Οι έλεγχοι αυτοί, όπως αναφέρεται στις σχετικές ΚΥΑ, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμοδίων αρχών, κατά τα οριζόμενα στους οικείους Οργανισμούς λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που ανέκυψαν με την πανδημία του κορονοϊού και της επιτακτικής ανάγκης για διενέργεια ελέγχων, βγήκαν στην επιφάνεια προβλήματα και ελλείψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, που προϋπήρχαν και δυσχεραίνουν την εποπτεία των παραπάνω Μονάδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία γενικότερα.

Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε πως οι Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών δεν συνεδριάζουν, λόγω παραιτήσεων των ιατρών που ορίζονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες ως μέλη τους, καθώς και γιατί δεν προσέρχονται οι ιδιώτες εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου ή των αντίστοιχων επαγγελματικών Συλλόγων (αισθητικοί, διαιτολόγοι). Αυτά αναδεικνύουν το ατελέσφορο των νομοθετικών ρυθμίσεων, που αναθέτουν σε Επιτροπές τέτοιας ή ανάλογης συγκρότησης αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ελέγχων και αποτυπώνουν τις δυσκολίες σύγκλησης των Επιτροπών λόγω έλλειψης απαρτίας. Αποτέλεσμα είναι αυτήν τη στιγμή να μην πραγματοποιούνται έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές και τους Ιδιωτικούς Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αποδείχτηκε περίτρανα ότι με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους των φορέων αυτών και με τη συμμετοχή στις αντίστοιχες Επιτροπές «ιδιωτών» δεν μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Από την αρχή της πανδημίας σαν "Λαϊκή Συσπείρωση" είχαμε ζητήσει, να ενταθεί η προσοχή της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν την προστασία του λαού της Αττικής.

Είχαμε επίσης επιστήσει την προσοχή σε μέτρα προστασίας των εργαζομένων της Περιφέρειας που διενεργούν έλεγχους κυρίως σε ιδιωτικές μονάδες Υγείας, θεραπευτήρια και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, επισημαίνοντας την ανάγκη να προστατευτούν οι τρόφιμοι αυτών των ιδρυμάτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες λόγω των νοσημάτων τους.

Τα αποτελέσματα στην Νέα Μάκρη, στο Περιστέρι, στο Καλαμάκι κ.λπ. επιβεβαίωσαν δυστυχώς τις ανησυχίες μας και αποδεικνύουν ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά την έναρξη της πανδημίας καθώς δεν υπήρξε σχεδιασμός ελέγχων σε όλους τους ευαίσθητους χώρους των ιδιωτικών κλινικών, των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ούτε συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τα Δελτία Τύπου της Περιφέρειας ότι δεν υπήρξε «καμία απώλεια ζωής από τον Covid-19 στα γηροκομεία και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ως αποτέλεσμα της έγκαιρης εφαρμογής προληπτικών μέτρων από την Περιφέρεια Αττικής» μόνο ως κοροϊδία στο λαό μπορούν να εκληφθούν.

Κατόπιν αυτών ερωτάστε:

1.  Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις Ιδιωτικές Κλινικές, στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πότε και από ποιες υπηρεσίες; Ποια ευρήματα είχαν;
2.  Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τις αντίστοιχες Επιτροπές ή από υπαλλήλους - ελεγκτές της Περιφέρειας;
3.  Υπάρχουν Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας; Αν ναι, ποιες είναι και από πότε λειτουργούν; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από την Περιφέρεια;
4.  Υπάρχουν Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας; Αν ναι, ποιες είναι και από πότε λειτουργούν; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από την Περιφέρεια;
5.  Πώς θα αντιμετωπίσετε την προαναφερόμενη δυσλειτουργία των Επιτροπών ελέγχου;
6. Ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για τη διενέργεια των ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων; Ποια είναι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα;
7. Ποια μέτρα θα πάρετε για να επιλυθούν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Περιφέρειας και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για χορήγηση μηνιαίας αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων, ανθυγιεινού επιδόματος κ.λπ.».

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *